Českoněmecký fond budoucnosti

Záznam slavnostního večera. Českoněmecký fond předával ceny pro novináře, kteří reflektují dění v sousední zemi. V průběhu večera měli možnost diváci shlednout 8 tříminutových videí-krátkých medailonků oceněných novinářů, které jsme natáčel ve spolupráci s Janem Vidličkou.

Ivan Svoboda